Једно књижевно путовање

Ово је блог ученика четвртог разреда средње стручне школе- Економско ттрговинске школе Кула о Камијевом „Странцу“.

Good company in a journey makes the way seem shorter. — Izaak Walton

Stranac-57531